Log in or start a trial to access this article

Hongqiang scoops six

China's Jiangsu Hongqiang shipyard has announced a deal for up to six new ultramaxes.